کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هیچ کس کامل نیست….

ژان کریستف

هیچ کس کامل نیست
خوشبختی در آن است که انسان حد خود را بشناسد و آن را دوست بدارد .
ژان کریستف 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir