کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


این کهنه جهان به کس نماند باقی….

این کهنه جهان به کس نماند باقی

این کهنه جهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم ، دیگر آیند و روند

عمر خیام
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir