کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مشکل اکثر مردم آن است …

ویل دورانت

مشکل اکثر مردم آن است که به جای عقل و منطق
با ترس ها و آرزوهایشان فکر و تحلیل می کنند.
ویل دورانت
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir