کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


گاهی دلش سادگی می خواهد…

گاهی دلش سادگی می خواهد

برای یک زن
هیچ چیز برتر و زیباتر از این نیست
که کسی عمق نگاهش را بخواند
که اگر روزی بی حوصله شد
بازخواستش نکنند !
همیشه که نباید
با موهایی اتو کشیده و صورتی گلگون حاضر شود
گاهی دلش سادگی می خواهد
دلش می خواهد
ساده ترین لباسش را بپوشد
به خیابان بزند
هوایی تازه کند
برای یک زن
هیچ چیز برتر و زیباتر از این نیست
که کسی حال روزهایش را بفهمد …
حاتمه ابراهیم زاده
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir