کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زيباترين حرفت را بگو…

زيباترين حرفت را بگو

زيباترين حرفت را بگو
شکنجه ی پنهان سکوت ات را آشکاره کن
و هراس مدار از آنکه بگويند
ترانه اي بيهوده مي خوانيد…
چرا که ترانه ی ما
ترانه ی بيهودگي نيست
چرا که عشق حرفي بيهوده نيست
حتي بگذار آفتاب نيز برنيايد
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتي است.
چرا که عشق
خود فرداست
خود هميشه است …
 احمد شاملو
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir