کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


چیزی در رگهایم می جوشد …

چیزی در رگهایم می جوشد

چیزی در رگهایم می جوشد
و با کوبیدن خود به هر دری ،
می کوشد خود را به قلبم برساند.
تا بلکه بتواند،
عشق تو را ببیند.
می ترسم ،
برسد !!
ببیند!!
اما باز نگردد..

شهرام سیجوانی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir