کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


گرسنه ای راسیرکن…

گرسنه ای راسیرکن

هراندازه از قرآن را که حفظ کردی، کس را بر آن آگاه مکن!
بگذار…اثر آن اندازه را در رفتارت ببینند
مهربانی کن.
گرسنه ای راسیرکن
برهنه ای را بپوشان
بر یتیمان رحم کن
خطاکاری راببخش
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir