کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


باری دریچه بگشا…

اینک بهار دیگر ، شاید خبر نداری؟ یا رفتن زمستان ، باور دگر نداری؟ باری دریچه بگشا ، گر ره بدر نداری... مهدی اخوان ثالث

اینک بهار دیگر ، شاید خبر نداری؟
یا رفتن زمستان ، باور دگر نداری؟
باری دریچه بگشا ، گر ره بدر نداری…
مهدی اخوان ثالث
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir