کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


پسرم … _ اموزنده

پسرم

پسرم بساطت را جمع کن و از اینجا برو !!

اینجا مردم خیلی سنگین شده اند !!

و با این ترازها نمی توان قلب هایشان را سنجید
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir