کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آغوشِ من همیشه برایت گشوده است…

وقتیکه در اتاق، تو هستی مقابل ام سجّاده آب میکشد ابلیس،در دل ام آغوشِ من همیشه برایت گشوده است ای موج، حمله کن به سراپایِ ساحل ام علی محمدی

وقتیکه در اتاق، تو هستی مقابل ام
سجّاده آب میکشد ابلیس،در دل ام
آغوشِ من همیشه برایت گشوده است
ای موج، حمله کن به سراپایِ ساحل ام
علی محمدی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir