کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زندگی یعنی صبح زود پنجره….

زندگی یعنی صبح زود پنجره

زندگی یعنی صبح زود پنجره را رو به هواى باطراوت اسفند گشودن

و خانه را به عطر خاک باران خورده آغشته کردن…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir