کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند….

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار
و حال که دوست می دارم
می گویند: فراموش کن …

آلبر کامو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir