کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


صداقت از خواب دروغ برخواست…

صداقت از خواب دروغ برخواست

پاکی خیزش نمود
صداقت از خواب دروغ برخواست
هستی شادمان شد
سیاهی و زشتی
در ابدیت گم شد
نسیم شادی
در موج مهر و زیبایی وزید
و حقیقت به ظهور نشست
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir