کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


عشق گاه چون ماری در دل می خزد….

عشق گاه چون ماری در دل می خزد

عشق
گاه چون ماری در دل می خزد
و زهر خود را آرام در آن می‌ريزد
گاه يک روز تمام چون کبوتری
بر هرّه ی پنجره‌ات کز می کند
و خرده نان می چيند
گاه از درون گــُـلی خواب آلود بيرون ‌می جهد
و چون يخ ، نمی ، بر گلبرگ آن ‌می درخشد
و گاه حيله گرانه تو را
از هر آنچه شاد است و آرام
دور ‌می کند
گاه در آرشه‌ی ويولونی ‌می نشيند
و در نغمه غمگين آن هق‌هق ‌می کند
و گاه زمانی که حتی نمی خواهی باورش کنی
در لبخند يک نفر جا خوش ‌می کند

آنا آخماتووا
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir