کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


برف می بارد برف می بارد…

برف می بارد برف می بارد

برف می بارد
برف می بارد
آرام ، آرام
و زمین را سفید پوش می کند
و من خالی از گذشته و آینده
در سوز زمستان
و در صحنه سفید ابدی
در تلالو نور
خود را گم می کنم
برف می بارد
برف می بارد
و جسم پر از رنگ مرا
سفید می کند
آرام ، آرام
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir