کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من تو را تصویر خواهم کرد…

من از تو دنیا را خواهم ساخت. و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.

من تو را تصویر خواهم کرد
تو را به رنگ،
به نور،
به آوازهای رنگین تبدیل خواهم کرد.
تو را به گل،
به کوه، و به رودخانه های خروشان تبدیل خواهم کرد.
من از تو دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو دنیا را،
اگر سخنم را باور نمیکنی
هنوز قدرت دوست داشتن را باور نکرده ای

نادر ابراهیمی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir