کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


کمی نزدیکتر بیا فرصتی بده…

وقتی بالاترین هدف تو هستی از پنجرۀ همیشگی انتظارِ اتاقم

وقتی بالاترین هدف تو هستی
از پنجرۀ همیشگی انتظارِ اتاقم
به بلندترین نقطۀ آسمان خود را می آویزم و
در جستجوی تو از همه کوچه های شب می گذرم و
می گزارم باد، هوای مه آلود را خلوت کند!
من دست بردار نیستم،
من سر بردارم!
بس که سیر شدم از دلتنگی!
کمی نزدیکتر بیا
فرصتی بده/ تا
ذرات نقره ای ماه را
لابلای موهای شب گونه ات سیر تماشا کند
دیهــــــور انتهـــــورا
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir