کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه…

سارتر

پس جهنم اینه، هرگز به این شکل درباره ش فکر نمی کردم. یادتون هست: گوگرد، آتیش، سیخ …
آه! چه حرفهای مضحکی سالها در مغزمان فرو کردند. احتیاجی به سیخ نیست. حالا فهمیدم:
جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه!

 سارتر
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir