کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


اگه وسط راه پشیمون شدی ..

اگه وسط راه پشیمون شــــدی ..

قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس ؛ فکر کـــن ؛ شـــک کن ؛

دو دل شــو ؛ پشیـــــمون شو اما بعد اینکه پریـــــدی،

اگه وسط راه پشیمون شــــدی …بازی رو باختی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir