کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد…

زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها....

زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد
و سر انجام ظریفی است که در خاطر ما می ماند.
زندگی،شوق گلی رنگین است روی سرشاخه ی امید،
بر ساقه ی دلتنگ نگاهی که زمان
در باغچه ی بینش ما می کارد.
زندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ما
تابش دوست برای همه وقت
بودنش در همه حال.
زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها….
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir