کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


گاهی اوقات قرار است در پیله ی درد…

نم نمک شاپرکی خوشکل و زیبا بشوی گاه انگار ضروریست بگندی در خود

گاهی اوقات قرار است در پیله ی درد
نم نمک شاپرکی خوشکل و زیبا بشوی گاه انگار ضروریست بگندی در خود
تا مبدل به شرابی خوش و گیرابشوی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir