کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


این اوج مصیبت انسان عصر ماست…

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن

من او را نمی فهمیدم اما او را به دلیل اینکه نمی فهمیدم نکشتم

شما او را نمی فهمیدید و او را به دلیل آنکه نمی فهمیدید، به شنیع ترین شکل ممکن کشتید

و این اوج مصیبت انسان عصر ماست

له کردن آنهایی که نمی فهمیم شان

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن،،،
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir