کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مهم ترین چیز در زندگی چیست؟

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است.. شادی
هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد …

 کریستین بوبن
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir