کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


براي هر اتفاقي مى توان پاسخى يافت…

براي هر اتفاقي مى توان پاسخى يافت

براي هر اتفاقي مى توان پاسخى يافت
جز براي رفتن هاي نا بهنگام
شايد رفتن، خود پاسخ يك اتفاق است
هيچكس نمى داند
جز انكه رفته است

نيكى فيروزكوهي
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir