کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هیچ انسانی نمی داند…

گارسيا مارکز

هیچ انسانی نمی داند،
کدامین لحظه از زندگی اش
خاطره می شود.

گارسيا مارکز
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir