کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تمام چیزهایی که جایشان خالی است…

عاشقانه

خوب که فکر می کنی ، می بینی تمام خداحافظی ها سخت است
حتی خداحافظی از دیوارهای یک خانه ی قدیمی …
تمام چیزهایی که جایشان خالی است

 پتر اشتام
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir