کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد…

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد

هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد تا از بد فهمیده شدن.

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد، امّا فهمیده شدن، دلش را، حسِّ همدردی اش را، حسّی را که همواره می‌گوید:

«وای! چرا شما خواهان آن-اید که روزگار بر شما به همان سختی-ای بگذرد که بر من گذشته است؟»

فردریش نیچه
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir