کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی …

لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی ..٬

آغاز اصالت خوب همین است

نخواهی چیزی باشی که نیستی …

لودویگ ویتگنشتاین
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir