کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است…

الهی قمشه ای

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است

چون بزرگان عالم بیش از هر کسی می دانند که بزرگی درآنها نیست

بلکه آنها مجرای عبور آن عظمت وآن هنر وآن خلق خوش هستندوچه منتی بر دیگران؟

مثل اینکه روزنه بگوید این نورها که میبینید مال من است ونور کجا مال روزنه است

بلکه نور مال آفتاب است

الهی قمشه ای
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir