کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم ……

احمد شاملو

تنها
هنگامی که خاطره ات
را می بوسم
درمی یابم دیری است
که مرده ام
چرا که لبان خود را
از پیشانی خاطرهء تو
سردتر می یابم
از پیشانی خاطرهء تو
ای یار اي شاخهء
جداماندهء من

احمد شاملو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir