کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست …
زندگی هزاران پنجره دارد
یادم هست؛
روزی از پنجره ناامیدی
به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم گریه کنم
و روزی از پنجره امید
به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم
دنیا را تغییر دهم
عمر کوتاه ست
فرصت نگاه کردن
از تمامی پنجره‌های
زندگی را ندارم …
تصمیم گرفته‌ام فقط
از یک پنجره به زندگی
نگاه کنم، و آن هم پنجره عشق
امروز پنجره اش را باز کن
همین امروز …
  • منبع : http://textdooni.ir
    آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
    آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
    کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir