کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


چرا بود و چرا نیست ؟

چرا بود و چرا نیست ؟

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی
کی بود ؟ کجا رفت ؟
چرا بود و چرا نیست ؟

شهریار
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir