کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


آدم‌ها وقتی می آيند…

متن زیبا

آدم‌ها وقتی می آيند
موسيقی شان را هم
با خودشان می آورند …
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !
آدم‌ها می آيند
و می روند ،
ولی
در دلتنگی هايمان‌‌ …شعرهايمان‌‌ …
می مانند‌‌‌ !

هرتا مولر
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir