کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

قیصر امین پور

دیروز
ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز، او
ما را …
فردا؟

 قیصر امین پور 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir