کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد

اشو

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد
آن هم این است که آن ها را آن گونه که هستند دوست بداری …

اشو 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir