کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هر کاری که می خواهی انجام بده …

انوره دو بالزاک

هر کاری که می خواهی انجام بده
هر طور که می خواهی زندگی کن
اما به خاطر خندیدن ، کسی دیگر را هرگز به گریه نینداز
و به خاطر منفعت ، هرگز کسی را نفروش …

 انوره دو بالزاک 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir