کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


عشق نوعی توانایی و اشتیاق است

عشق نوعی توانایی و اشتیاق است

عشق نوعی توانایی و اشتیاق است
برای اجازه دادن به طرف مقابل که آنچه می خواهد باشد
بدون پافشاری برای جلب رضایت خاطر شما …

 وین دایر
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir