کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


بنشین مرو حکایت وقت دگر مگو

متن زیبا

بنشین مرو حکایت وقت دگر مگو
شاید نماند فرصت دیدار دیگری !
جان مرا به ظلمت هجران خود مسوز
بنشین مرو ، مرو ، که نه هنگام رفتن است !

 فریدون مشیری
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir