کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم…

متن زیبا

از سر عادت نیست
که وقتی می‌ روی
تا دم در همراهی‌ ات می‌ کنم
و بعد تا آخرین چشم‌ انداز
تا جایی که سر می‌ چرخانی لبخند می‌ زنی
مبهوت راه رفتنت می‌ شوم باز
آخر
چیزی از دلم کنده می‌ شود
که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم
لعنت به رفتنت
که قشنگ می‌ روی
از سر عادت نیست
که هیچ وقت باهات خداحافظی نمی‌ کنم
عشق من !
رفتنت
همیشه یعنی برگشتن
از سر عادت نیست
که وقتی برمی‌ گردی
حتا موهای سرم می‌ خندد
هیچ چیزی دل‌ انگیز‌تر از برگشتنت نیست
نارنجی !
تو که نمی‌ دانی
وقتی بر می‌ گردی
دنیا پشت سرت بی‌ رنگ می‌ شود .

 عباس معروفی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir