کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند

و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند

تو رفته ای

و بحران نوشیدن چای 

بی تو در این خانه

مهمترین بحران خاورمیانه است

و این احمق ها

هنوز سر نفت میجنگند
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir