کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


موهای تو دستاوردِ پیچیده ی شعرهای من است…

کامران رسولزاده

قِلق موهات دستم آمده،
بس که شعر می بافم،
موهای تو
دستاوردِ پیچیده ی شعرهای من است…


کامران رسول
زاده
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir