کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد وقت نداشت…..

مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد وقت نداشت.....

مادرم هیچوقت بمن نگفت دوستم دارد
وقت نداشت…..
دستش همیشه بند بود .
بند بستن بند کفشهای خواهرم
که گره زدن بلد نبود
دستش بند دکمه ی روپوش من بود
بند مشقهای برادرم.
من اما دوست داشتنش را
زنگ های تفریح
در سیب قرمزی که ته کیفم گذاشته بود
گاز می زدم …
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir