کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


کم دارم حضور تو را

چای

کم دارم حضور تو را

کنار عطر دو چای دارچین

و شب نشینی دو نفره

نا اتنهای شب

و ارام گرفتن در اغوشت

تو را عجیب….

کم اوردام!!!!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir