کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی_ فلسفی

فلسفی

به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن.
زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی.

 آرتور شوپنهاور
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir