کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


پشت خنده ساده من چه پیچیده گی تلخی کز کرده

پشت خنده ساده من چه پیچیده گی تلخی کز کرده

گاهی فکر کن
پشت خنده ساده من
چه پیچیده گی تلخی کز کرده

گاهی فکر کن
پشت نگاه آرام من
دریا چه تلاطمی دارد

گاهی فکر کن
چشم های بسته
هنوز می بینند

گاهی فکر کن
لب های بسته
فقط خسته اند . . . خسته !!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir