کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


اگر خریدنی بود می خریدم !

اگر خریدنی بود می خریدم !

اگر خریدنی بود می خریدم !
برای مادر ؛
کمی جوانی
برای پدر ؛
عمر دوباره…
و برای خودم
“خنده های کودکی”
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir