کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


شاد باش ، نه یک روز بلکه هزاران سال….

شاد باش ، نه یک روز بلکه هزاران سال....

شاد باش ،
نه یک روز بلکه هزاران سال….
بگذار آوازه شاد بودنت
چنان در شهر بپیچد

که رو سیاه شوند

آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir