کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


هنگامیکه نمیدانی چه بگویی…چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی…فقط سکوت کن

هنگامیکه نمیدانی چه بگویی...چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی...فقط سکوت کن

 سکوت کن …
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی…چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی…فقط سکوت کن
گاهی نگفتن شیرینتر از گفتن سخنان آشفته است ک در لحظه تو را سبک میکند..
در آن لحظه سکوت کن..
یک وقتهایی سعی کن چشمانت را ببندی بر حرفای نیش دار..سکوت کنی و ب زبانت اجازه دهی سکوت تمرین کند.‌
آن روزها ک نفهمیدی چه شد و از کجا بر سرت آوار مصیبت آمد..کسی را مقصر نکن..سکوت کن تا دلیل اصلی را در آرامش بیابی
دقیقه هایی ک حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد..سکوت را تجربه کن..ک ذهنت با آرامش با قلبت مشورت کند و تصمیم درست بگیرد..
آری ….
همیشه فریاد کلید کار نیست
یک وقتهایی …
سکوت پاسخ تمام دردها است…
هرچند گاهی سکوتمان از رضایت نیست..
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir