کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دلنوشته_ حسین پناهی

حسین پناهی

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید
اینها کسی را برای پاک کردن اشکهایشان ندارند…

 حسین پناهی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir