کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد

فریدریش نیچه

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس،
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و
آن را مقدس می پندارد!

 فریدریش نیچه
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir